För oss är miljön viktig och vi strävar efter att välja hållbara och miljövänliga material när vi arbetar.

Halogenfria kablar

Vi använder endast halogenfria kablar, dosor och uttag vid våra installationer och detta gör vi av flera anledningar. Eftersom halogenfria kablar varken bildar dioxiner vid förbränning eller innehåller ftalater är de ett bättre val för vår hälsa och miljö.

Återvinning av elavfall

Allt vårt elavfall tas om hand och återvinns.